หน้าแรก

"นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมีส่วนร่วม รับผิดชอบ คุ้มค่า"

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ประเทศไทย/จังหวัดเลย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)


 

พุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ 13 มกราคม 2564


เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และมาตรฐาน สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน จากกลุ่มอำนวยการ

 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 รายงานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่  12/2563 ...
  ส่ง 6 ม.ค. 2564 20:07 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 รายงานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่  11/2563 ...
  ส่ง 6 ม.ค. 2564 00:17 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 รายงานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่  10/2563 ...
  ส่ง 6 ม.ค. 2564 00:18 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจาก-กลุ่มอำนวยการ

 • การอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน ( Work From Home)       สพป.เลย เขต 1 พร้อมเสมอถ้าเจอโควิด-19 เช้าวันนี้ [11 ม.ค. 64] ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บุคลากรกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มพัฒนาครูฯ ...
  ส่ง 11 ม.ค. 2564 00:03 โดย น.ส.ศิริพร แสงสว่าง
 • การประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ (PLC) ประจำเดือน ธันวาคม 2563    วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ท่านรองสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ PLC (Professional Learning ...
  ส่ง 22 ธ.ค. 2563 18:52 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • การประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563     วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต นายรัฐอิรา  กงวงษ ...
  ส่ง 20 ธ.ค. 2563 20:09 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • การประชุมบุคลากรฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563     วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรฯ ประจำเดือน ธ ...
  ส่ง 8 ธ.ค. 2563 20:54 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 49 รายการ ดูเพิ่มเติม »

                                                      
                 


                 
                       
   


   
        
         นายรัฐอิสรา กงวงษ์
      ผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑
        
                   

นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง
 รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑ 
 

       
  
นางประณยา บุญลือ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ