หน้าแรกระเบียบวาระประชุมประจำเดือน จากกลุ่มอำนวยการ

 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 รายงานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่  10/2563 ...
  ส่ง 1 พ.ย. 2563 22:52 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2563 รายงานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่  9/2563 ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2563 21:06 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2563 รายงานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่  8/2563 ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2563 20:09 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 รายงานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่  7/2563 ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2563 20:00 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2563 รายงานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่  6/2563 ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 20:13 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »
              

ข่าวจาก-กลุ่มอำนวยการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »

                        
                 


                 
                       
   

             
                     

นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑ 
 

       
นางประณยา บุญลือ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ