การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) และสามารถรับชมทาง YouTube โดยการประชุมครั้งนี้ ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต ๑ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ในสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) >>ภาพเพิ่มเติม<<

ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1 

ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน จากกลุ่มอำนวยการ

 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2563 รายงานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่  6/2563 ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 20:13 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 รายงานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่  5/2563 ...
  ส่ง 24 พ.ค. 2563 23:51 โดย นางวรกัรญา คําสิงห์นอก
 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2563 รายงานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่  4/2563 ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2563 20:45 โดย นางวรกัรญา คําสิงห์นอก
 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2563 รายงานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่  3/2563 ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2563 20:43 โดย นางวรกัรญา คําสิงห์นอก
 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ครั้งที่  1/2563ว ...
  ส่ง 2 มี.ค. 2563 19:33 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »
              

ข่าวจาก-กลุ่มอำนวยการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 44 รายการ ดูเพิ่มเติม »

                        
                 


                 
                       
   

             
                     

นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑ 
 

       
นางประณยา บุญลือ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ