หน้าแรก

"นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมีส่วนร่วม รับผิดชอบ คุ้มค่า"

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทย/จังหวัดเลย   

พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2564 ประจำวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564


ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน จากกลุ่มอำนวยการ

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจาก-กลุ่มอำนวยการ

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 52 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ

***เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 (ด่วนที่สุด)


ภาพข่าวสั้น สพป.เลย เขต 1


มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)


เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และมาตรฐาน สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563