หน้าแรก

"มีชีวิตชีวา พัฒนาต่อเนื่อง ลือเลื่องคนฮู้ เป็นผู้มีอุดมการณ์"
LOEI 1 TO BE 1
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทย/จังหวัดเลย   

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2564 ประจำวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564


ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน จากกลุ่มอำนวยการ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจาก-กลุ่มอำนวยการ

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 56 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ
ภาพข่าวสั้น สพป.เลย เขต 1


มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)


เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และมาตรฐาน สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


มาตรการประหยัดพลังงาน

https://drive.google.com/file/d/1ZtY7I5LAz9ptFdztP_EGP2HLEVLIRsV9/view?usp=sharing