สอบครูผู้ช่วยปี 2560 (สอบสัมภาษณ์ 24 เมษายน 2560)


วันที่  24  เมษายน  2560  เวลา  07.30 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ศุึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  เพื่อชี้แจงแนวทางขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ณ.หอประชุมโรงเรียนเมืองเลย  โดยการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดระบบการสอบสัมภาษณ์  ให้มีคณะกรรมการสัมภาษณ์  3 คนต่อห้องๆ ละ 30 คน มีกรรมการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น จำนวน 115 ชุด แบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย  จากนั้น  เวลา 09.30 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ศึกษาธิการจังหวัดเลย  ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนเมืองเลย ,โรงเรียนเลยพิทยาคม ,โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ซึ่งมีจำนวนห้องสอบทั้งสิ้น  จำนวน 115 ห้องสอบ โดยจากการตรวจเยี่ยมห้องสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เหตุการณ์โดยทั่วไปเป็นปกติดี  <<<ภาพเพิ่มเติม >>>
ภาพ/ข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

            ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ 

สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม » นายวิเศษ วงศ์วรัญญู
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑ 
 


นางประณยา  บุญลือ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ To-DOs : กำกับ ติดตาม

LinksDates
  
แสดง 1 รายการจากหน้า To-DOs : กำกับ ติดตาม จัดเรียงตาม Dates ดูเพิ่มเติม »