วาระประชุมประจำเดือน(กลุ่มอำนวยการ)


วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โพสต์15 ต.ค. 2561 23:41โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2561 23:47 ]


วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:01โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 03:10 ]


กลุ่มอำนวยการ
นางประณยา  บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

๑. ขอเชิญสั่งจองบันทึก สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๒

๒. ขอเชิญอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ 



1-2 of 2