วาระการประชุมประจำเดือน (กลุ่มอำนวยการ)


การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2564

โพสต์24 มี.ค. 2564 19:53โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2564 00:05 โดย น.ส.ศิริพร แสงสว่าง ]

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2563

โพสต์6 ม.ค. 2564 20:07โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  12/2563

วันที่   28  ธันวาคม  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

โพสต์7 ธ.ค. 2563 00:26โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2564 00:17 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]


รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  11/2563

วันที่   27  พฤศจิกายน  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2563

โพสต์1 พ.ย. 2563 22:52โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2564 00:18 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  10/2563

วันที่   22  ตุลาคม  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2563

โพสต์4 ต.ค. 2563 21:06โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2564 00:19 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  9/2563

วันที่  25  กันยายน  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2563

โพสต์31 ส.ค. 2563 20:09โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  8/2563

วันที่   24  สิงหาคม  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

โพสต์4 ส.ค. 2563 20:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  7/2563

วันที่   24  กรกฎาคม  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2563

โพสต์2 ก.ค. 2563 20:13โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  6/2563

วันที่  24  มิถุนายน  2563

1-10 of 30