วาระการประชุมประจำเดือน (กลุ่มอำนวยการ)


การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2563

โพสต์31 ส.ค. 2563 20:09โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  8/2563

วันที่   24  สิงหาคม  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

โพสต์4 ส.ค. 2563 20:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  7/2563

วันที่   24  กรกฎาคม  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2563

โพสต์2 ก.ค. 2563 20:13โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  6/2563

วันที่  24  มิถุนายน  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

โพสต์24 พ.ค. 2563 23:51โดยนางวรกัรญา คําสิงห์นอก

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  5/2563

วันที่   14  พฤษภาคม  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2563

โพสต์10 พ.ค. 2563 20:45โดยนางวรกัรญา คําสิงห์นอก

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  4/2563

วันที่   24  เมษายน  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2563

โพสต์10 พ.ค. 2563 20:43โดยนางวรกัรญา คําสิงห์นอก

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  3/2563

วันที่   24  มีนาคม  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์2 มี.ค. 2563 19:33โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  1/2563

วันที่   24 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2563

โพสต์2 มี.ค. 2563 19:31โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  1/2563

วันที่   23  มกราคม 2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2562

โพสต์22 ม.ค. 2563 23:04โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2563 23:07 ]

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ครั้งที่  ๙/๒๕๖๒

วันที่   ๒๔  ธันวาคม   ๒๕๖๒

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

โพสต์22 ม.ค. 2563 23:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2563 23:02 ]

การประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย

และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 

 ครั้งที่  ๘/๒๕๖๒

วันที่   ๒๗ พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

1-10 of 23