วาระการประชุมประจำเดือน (กลุ่มอำนวยการ)


รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562

โพสต์3 ต.ค. 2562 21:27โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 21:29 ]

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

ครั้งที่ 6/2562

วันที่   23 สิงหาคม  2562

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

โพสต์19 ส.ค. 2562 21:18โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2562 21:21 ]

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562

โพสต์19 ส.ค. 2562 21:13โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2562 21:18 ]

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

โพสต์22 ก.ค. 2562 19:47โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2562 19:50 ]

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

ครั้งที่ 5/2562

วันที่   18 กรกฎาคม    2562

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562

โพสต์28 มิ.ย. 2562 01:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2562 01:03 ]

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

ครั้งที่ 4/2562

วันที่   17   มิถุนายน    2562

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562

โพสต์18 มิ.ย. 2562 21:40โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 21:41 ]

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 17 มิถุนายน 2562

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

โพสต์18 มิ.ย. 2562 21:23โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 21:39 ]

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

โพสต์18 มิ.ย. 2562 21:18โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 23:49 ]

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 2/2562  วันที่   12 มีนาคม 2562

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

โพสต์21 ธ.ค. 2561 01:13โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 23:50 ]

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 1/2562  วันที่   25 มกราคม   2562

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

โพสต์11 พ.ย. 2561 19:17โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2561 23:33 ]

วาระการประชุมกลุ่มอำนวยการ
นางประณยา บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

    

    ๑. การจัดงาน เทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้เมืองเลย


    ๒.  การดำเนินการการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ (กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ)  

จิตดี ทีมดี บริการดี

1-10 of 12