วาระการประชุมประจำเดือน (กลุ่มอำนวยการ)


การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2563

โพสต์1 พ.ย. 2563 22:52โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  10/2563

วันที่   22  ตุลาคม  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2563

โพสต์4 ต.ค. 2563 21:06โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  9/2563

วันที่  25  กันยายน  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2563

โพสต์31 ส.ค. 2563 20:09โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  8/2563

วันที่   24  สิงหาคม  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

โพสต์4 ส.ค. 2563 20:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  7/2563

วันที่   24  กรกฎาคม  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2563

โพสต์2 ก.ค. 2563 20:13โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  6/2563

วันที่  24  มิถุนายน  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

โพสต์24 พ.ค. 2563 23:51โดยนางวรกัรญา คําสิงห์นอก

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  5/2563

วันที่   14  พฤษภาคม  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2563

โพสต์10 พ.ค. 2563 20:45โดยนางวรกัรญา คําสิงห์นอก

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  4/2563

วันที่   24  เมษายน  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2563

โพสต์10 พ.ค. 2563 20:43โดยนางวรกัรญา คําสิงห์นอก

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  3/2563

วันที่   24  มีนาคม  2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์2 มี.ค. 2563 19:33โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  1/2563

วันที่   24 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2563

โพสต์2 มี.ค. 2563 19:31โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  1/2563

วันที่   23  มกราคม 2563

1-10 of 25