รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

โพสต์18 มิ.ย. 2562 21:23โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 21:39 ]

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ĉ
นางสาวเพียรสน ลุนะหา,
18 มิ.ย. 2562 21:39
Comments