รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562

โพสต์28 มิ.ย. 2562 01:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2562 01:03 ]

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

ครั้งที่ 4/2562

วันที่   17   มิถุนายน    2562

ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
28 มิ.ย. 2562 01:03
Comments