รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

โพสต์22 ก.ค. 2562 19:47โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2562 19:50 ]

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

ครั้งที่ 5/2562

วันที่   18 กรกฎาคม    2562

ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
22 ก.ค. 2562 19:49
Comments