วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

โพสต์11 พ.ย. 2561 19:17โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2561 23:33 ]
วาระการประชุมกลุ่มอำนวยการ
นางประณยา บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

    

    ๑. การจัดงาน เทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้เมืองเลย


    ๒.  การดำเนินการการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ (กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ)  

จิตดี ทีมดี บริการดี
Comments