รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

โพสต์21 ธ.ค. 2561 01:13โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 23:50 ]

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 1/2562  วันที่   25 มกราคม   2562

ĉ
นางสาวเพียรสน ลุนะหา,
18 มิ.ย. 2562 21:32
Comments