การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2563

โพสต์4 ต.ค. 2563 21:06โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2564 00:19 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  9/2563

วันที่  25  กันยายน  2563

Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
4 ต.ค. 2563 21:06
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
4 ต.ค. 2563 21:06
Comments