การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

โพสต์4 ส.ค. 2563 20:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  7/2563

วันที่   24  กรกฎาคม  2563

Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
4 ส.ค. 2563 20:00
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
4 ส.ค. 2563 20:00
Comments