การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2563

โพสต์10 พ.ค. 2563 20:45โดยนางวรกัรญา คําสิงห์นอก

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  4/2563

วันที่   24  เมษายน  2563

Ċ
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
10 พ.ค. 2563 20:45
Ċ
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
10 พ.ค. 2563 20:45
Comments