การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2563

โพสต์2 ก.ค. 2563 20:13โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  6/2563

วันที่  24  มิถุนายน  2563

Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
2 ก.ค. 2563 20:13
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
2 ก.ค. 2563 20:13
Comments