การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

โพสต์22 ม.ค. 2563 23:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2563 23:02 ]

การประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย

และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 

 ครั้งที่  ๘/๒๕๖๒

วันที่   ๒๗ พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
22 ม.ค. 2563 23:01
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
22 ม.ค. 2563 23:01
Comments