การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

โพสต์7 ธ.ค. 2563 00:26โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2564 00:17 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  11/2563

วันที่   27  พฤศจิกายน  2563

Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
7 ธ.ค. 2563 00:26
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
7 ธ.ค. 2563 00:26
Comments