การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

โพสต์24 พ.ค. 2563 23:51โดยนางวรกัรญา คําสิงห์นอก

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  5/2563

วันที่   14  พฤษภาคม  2563

Ċ
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
24 พ.ค. 2563 23:51
Ċ
นางวรกัรญา คําสิงห์นอก,
24 พ.ค. 2563 23:51
Comments