การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2563

โพสต์31 ส.ค. 2563 20:09โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  8/2563

วันที่   24  สิงหาคม  2563

Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
31 ส.ค. 2563 20:09
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
31 ส.ค. 2563 20:09
Comments