การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2562

โพสต์22 ม.ค. 2563 23:04โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2563 23:07 ]

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ครั้งที่  ๙/๒๕๖๒

วันที่   ๒๔  ธันวาคม   ๒๕๖๒

ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
22 ม.ค. 2563 23:04
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
22 ม.ค. 2563 23:04
Comments