การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2563

โพสต์6 ม.ค. 2564 20:07โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  12/2563

วันที่   28  ธันวาคม  2563

Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
6 ม.ค. 2564 20:07
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
6 ม.ค. 2564 20:07
Comments