การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2562

โพสต์29 ต.ค. 2562 19:26โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2562 19:28 ]

การประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย

และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 

 ครั้งที่  ๗/๒๕๖๒

วันที่   ๒๔  ตุลาคม   ๒๕๖๒

ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
29 ต.ค. 2562 19:28
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
29 ต.ค. 2562 19:28
Comments