การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2563

โพสต์1 พ.ย. 2563 22:52โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2564 00:18 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  10/2563

วันที่   22  ตุลาคม  2563

Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
1 พ.ย. 2563 22:52
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
1 พ.ย. 2563 22:52
Comments