รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562

โพสต์3 ต.ค. 2562 21:27โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 21:29 ]

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

ครั้งที่ 6/2562

วันที่   23 สิงหาคม  2562

ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
3 ต.ค. 2562 21:28
Comments