ระเบียบ/กฎหมาย

ดาวน์โหลด กฎหมาย พรบ. และระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
9 ก.ค. 2563 01:29
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
25 มิ.ย. 2562 23:15
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
19 มิ.ย. 2562 02:02
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
19 มิ.ย. 2562 02:02
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
9 ก.ค. 2563 01:25
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
20 มิ.ย. 2562 00:01
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
20 มิ.ย. 2562 00:01
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
9 ก.ค. 2563 21:22
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
12 ก.ค. 2563 21:36
Comments