ข่าวจาก-กลุ่มอำนวยการ

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สังกัด สพป.เลย เขต 1

โพสต์2 ก.พ. 2563 23:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2563 23:01 ]

ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์3 ต.ค. 2562 21:21โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 21:32 ]

ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม โดยมี นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รอง ผอ.สพป.ลย.1ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้และมี ดร.รอง ปัญสังกา ผอ. สพป.ลย.1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ 
   
           
       

ประชุมสภากาแฟ ผู้บริหาร สพป.ลย.1

โพสต์8 ก.ค. 2562 23:49โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2562 01:02 ]

การจัดประชุมสภากาแฟ ผู้บริหาร สพป.ลย.1 ในวันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพสถิต โดยมีนายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 เป็นประธานที่ประชุม
  
  


โครงการคุณธรรม "กิจกรรม 5 ส.

โพสต์4 ก.ค. 2562 00:53โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2562 00:56 ]

Include gadget (iframe)


โครงการคุณธรรม "กิจกรรม 5 ส.

โพสต์19 มิ.ย. 2562 21:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2562 23:46 ]

" 5 ส. ทำด้วยใจ  ไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณภาพ"

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โพสต์17 มิ.ย. 2562 20:23โดยนางสาวเพียรสน ลุนะหา   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 20:32 ]

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นแบบสอบถาม  แบ่งเป็น  3  ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตอนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรค

การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2562

โพสต์12 มี.ค. 2562 19:36โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2562 19:48 ]

    เอกสารประกอบการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2562

เกษียณ@loei-2561

โพสต์20 ก.ย. 2561 00:25โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2561 01:39 โดย Thongchai Komolsai ]

เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดิน ประจำปี 2561
119 ท่าน
การดำเนินงาน
ไฟล์เอกสารผู้เกษียณ
 1. สูจิบัตรงานเกษียณ "เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศัทราข้าแผ่นดิน ประจำปี 2561"
  1. เล่มที่ 1 ลำดับที่ 1-21
  2. เล่มที่ 2 ลำดับที่ 22-56
  3. เล่มที่ 3 ลำดับที่ 57-91
  4. เล่มที่ 4 ลำดับที่ 92-119
 2. รวมภาพผู้เกษียณอายุราชการ สพป.ลย.1 เกษียณอายุราชการ 2560 (29 กันยายน 2561)
 3. ภาพผู้เกษียณอายุราชการ "รับมอบเกียรติบัตร"
 4. ภาพผู้เกษียณอายุราชการ "รับมอบของขวัญ"

วิดีโอ YouTube


รวมภาพบุคลากรเกษียณ ปี 2561  สพป.เลย เขต 1

สูจิบัตรมุทิตาจิต

รวมภาพบุคลากร เกษียณอายุราชการ ปี 2561

งานมุฑิตาจิต สพป เลย เขต 1 29 ก ย 2561 ภาคกลางวัน รวมภาพกิจกรรม เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดิน ประจำปี 2561    
    

เกษียณ@loei-2562

โพสต์20 ก.ย. 2561 00:25โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2562 01:58 ]

รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ "งานเกษียณอายุราชการและการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562 สพป. เลย เขต1"

QR Code งานเกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดิน ประจำปี 2562

แบบประเมินความพึงพอใจงานเกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดิน ประจำปี 2562


การดำเนินงานเกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดิน 122 ท่าน ประจำปี 2562

เทิดศรัทธา ข้าแผ่นดิน 2562


วีดิทัศน์ :: เกียรติยศทรงคุณค่า เทิศรัทธาข้าแผ่นดิน สพป.เลย 1 ปี 2562

รวมภาพบุคลากรเกษียณ ปี 2562  สพป.เลย เขต 1

เพลง เลยหนึ่งต้องโชว์  การแสดงสดของบุคลากร สพป.เลยเขต 1 งานมุทิตาจิต วันที่  27  กันยายน  2562
สุดมัน สุดอลังการ ของขบวนแห่ งานแสดง กตเวทิตาจิต สพป.เลยเขต 1 


รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1

การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560)

โพสต์22 ส.ค. 2561 21:58โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2561 21:10 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

รายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


QR code คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES

QR code ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES

สรุปความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับมาตรฐานสำนักงาน 
        (1) สพป.ลย.1 ได้รับหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/277 ลงวันที่  14  ธันวาคม 2559  เรื่องการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา พร้อส่งแบบแสดงข้อคิดห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557
        (2)  วันที่  26  ธันวาคม 2559  ส่งแบบแสดงความคิดเห็น ของ สพป.ลย.1 ไป สพฐ.
        (3)   ประชุมจัดทำคู่มือมาตรฐาน สพท. และหลักเกณฑ์การประเมินฯ วันที่ 18-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมฮิพ  กรุงเทพฯ  
        (4)   ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.ลย.1กลับจากการประชุม ผอ.เขต ทั่วไประเทศ ให้ดำเนินการเชิญประชุมบุคลากรทุกคน ในสังกัด เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  2560 โดยสรุปรายงานการประชุม ครั้งนั้น เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว ของกระทรวงศึกษา หนึ่งในนั้น มีร่าง มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ ปี 2560 ด้วย
        (5)  สตผ. แจ้งความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ โดยการส่งร่าง และ PPt ของมาตรฐานสำนักงาน 

ประชุมจัดทำคู่มือมาตรฐาน สพท. และหลักเกณฑ์การประเมินฯ

วันที่ 18-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมฮิพ  กรุงเทพฯ 

ภาพ/ข่าว  โดย  นางกรวรรณ  เลี้ยงรักษา  นักจัดการงานทั่วไป  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 39