ข่าวจาก-กลุ่มอำนวยการ

ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1

โพสต์22 มี.ค. 2560 23:32โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันที่ 23  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1โดยการจัดการประชุมดังกล่าว ดร. รอง  ปัญสังกา ได้มอบนโยบายด้านการศึกษาพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่มีผลงานดีเด่น ในด้านต่างๆ  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ภาพเพิ่มเติม CLICK>>>

ภาพข่าวโดย ณัชชา ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

ประกาศผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โพสต์17 มี.ค. 2560 23:16โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

สพฐ.ประกาศผลคะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ARS , KRS) จาก 183 เขต สพป.ลย.1 ได้คะแนน 4.52564 ได้ลำดับที่ 28 กลุ่มอำนวยการขอขอบคุณผู้กำกับดูแล ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดดังแนบ

การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษาด้านการรับนักเรียนและการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก "โรงเรียน 3 ระบบ"

โพสต์2 มี.ค. 2560 19:48โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันศุกร์  ที่ 3  มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร สมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมตามโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านการรับนักเรียนและการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก "โรงเรียน 3 ระบบ" ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต 1 โดยการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  ประจำปีการศึกาา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการด้านการรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราการออกกลางคัน  และเป็นการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนทางเลือก "โรงเรียน 3 ระบบ" ให้เด็กในวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น รูปภาพเพิ่มเติม CLICK >>>https://sites.google.com/a/loei1.go.th/director/news/_draft_post-10#
ภาพข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่บุคลากรทุกวันพฤหัสบดี

โพสต์1 มี.ค. 2560 20:23โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2560 20:49 ]

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 สพป. เลย เขต 1 ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ (KM) สู่บุคลากรและกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน โดยมี  ดร สมพงษ์  พรมใจ  เป็นผู้นำกิจกรรมพร้อมด้วย นางจำนงค์  ศรีมังกร ผอ. กลุ่มศึกษานิเทศติดตามและประเมินผลเป็นวิทยากรในกิจกกรรมดังกล่าว ภาพข่าวเพิ่มเติม CLICK>>>https://sites.google.com/a/loei1.go.th/director/news/kickrrmserimsrangkhwamrusubukhlakrthukwanphvhasbdi?pli=
ภาพข่าว โดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์

โพสต์30 ม.ค. 2560 21:10โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 31 มกราคม 2560 ดร รองปัญสังกา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1<<รูปภาพเพิ่มเติม>>

ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลย.1

มอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1 วันที่ 18 มกราคม 2560

โพสต์18 ม.ค. 2560 00:12โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ 18 มกราคม 2560  ดร.รอง ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย  เขต 1 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านโครงการบ้านธารน้ำใจ  หลังที่  ๒๒  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาล  ที่ 9  ณ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย

 
  

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>Click<<

ภาพ/ข่าว   โดย  ณัชชา  ทีนา   นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

งานวันครู ครั้งที่ 61/2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 สพป.ลย.1 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์15 ม.ค. 2560 23:26โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

งานวันครู ครั้งที่ 61/2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 สพป.ลย.1  ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
    วันที่ 16 มกราคม 2560 นายพรชัย  ถมกระจ่าง  รอง ผวจ.เลย ให้เกียรติเป็นประธาน การจัดงานวันครู ครั้งที่ 61/2560 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม โดย ดร. รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมจัดให้มีพิธีบูรพาจารย์  พิธีทางศาสนา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรดีเด่น    แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    สามารถดูภาพเพิ่มเติม >>ได้ที่นี่<<

 
 

ภาพข่าว : ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลย.1
ภาพวิดีโอ : จักรกริช อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี สพป.ลย.1

เชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559

โพสต์14 มิ.ย. 2559 02:51โดยนางกรวรรณ เลี้ยงรักษา

การประชุมฯประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙ กำหนดให้จัดประชุม ในวันที่  ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ีระวังหนอน

โพสต์9 มิ.ย. 2559 02:35โดยนางประไพ บุตรเรือง   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2559 02:37 ]

ผีเสื้อกลางคืนมาไข่บนต้นดอกบีบฟักตัวกลายเป็นหนอนสีดำ

ตัวอย่างการเขียนข่าว

โพสต์9 มิ.ย. 2559 02:35โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1


1-10 of 14