ข่าวจาก-กลุ่มอำนวยการ


การประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4/2564

โพสต์30 มี.ค. 2564 02:06โดยน.ส.ศิริพร แสงสว่าง

     วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต นายรัฐอิรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัด สพป.เลย เขต 1  โดยมีการมอบนโยบายต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชกการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างที่ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาได้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเขตพื้นที่ของกลุ่มคุณภาพ พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มได้นำเสนองานที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขตามลำดับต่อไป

      
       
                 
การประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ (PLC) ประจำเดือน มีนาคม 2564

โพสต์30 มี.ค. 2564 01:02โดยน.ส.ศิริพร แสงสว่าง   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2564 01:08 ]

   วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ท่านรองสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ PLC (Professional Learning Community) ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยมีการมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับนโยบายมาจากท่านผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1 พร้อมทั้งพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการปฏิบัติงานเรื่องต่าง ๆ ภายในกลุ่มฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงาน ช่วยกันปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป ณ ห้องประชุมเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
    
              
                      

       
       การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสต์11 มี.ค. 2564 00:16โดยน.ส.ศิริพร แสงสว่าง   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2564 00:22 ]

          วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.เลย เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


        
   
        
  
การประชุมบุคลากรฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564

โพสต์8 มี.ค. 2564 01:13โดยน.ส.ศิริพร แสงสว่าง   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2564 23:21 ]


     วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต 1

    โดยมีการแจ้งนโยบายจากคณะผู้บริหาร, แจ้งข้อราชการจากผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ, แสดงความยินดีและให้การต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาใหม่ คือ น.ส.อรพิน คำทองจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ที่ย้ายมาจาก สพป.ขอนแก่น เขต 5, งานแสดงมุทิตาจิตกับบุคลากรที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด คือ นางสุชาดา กองสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และพร้อมกันนี้ได้แสดงความยินดีกับบุคลากรในวาระที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 7 คน โดยมีการอวยพรวันเกิดและมอบเค้กให้กับบุคลากรทุกคน เป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร สพป.เลย เขต 1 เป็นอย่างมาก

 


การประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/2564

โพสต์17 ก.พ. 2564 00:58โดยน.ส.ศิริพร แสงสว่าง   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2564 01:03 ]

            วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต นายรัฐอิรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัด สพป.เลย เขต 1  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างที่ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาได้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเขตพื้นที่ของกลุ่มคุณภาพ พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มได้นำเสนองานที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขตามลำดับต่อไป

การประชุมบุคลากรฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โพสต์15 ก.พ. 2564 21:01โดยน.ส.ศิริพร แสงสว่าง   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2564 22:39 ]

     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต 1
    โดยมีการแจ้งนโยบายจากคณะผู้บริหาร, แจ้งข้อราชการจากผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ, แสดงความยินดีกับบุคลากรในวาระที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 8 คน โดยมีการอวยพรวันเกิดและมอบเค้กให้กับบุคลากรทุกคน เป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร สพป.เลย เขต 1 เป็นอย่างมาก


การประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564

โพสต์17 ม.ค. 2564 00:28โดยน.ส.ศิริพร แสงสว่าง

          วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต นายรัฐอิรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต เป็นประธานการประชุมเป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัด สพป.เลย เขต 1  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างที่ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาได้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเขตพื้นที่ของกลุ่มคุณภาพ พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มได้นำเสนองานที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขตามลำดับต่อไป 

            
           
            
    
           
     
      
(นางสาวศิริพร  แสงสว่าง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ : รายงาน)

การอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน ( Work From Home)

โพสต์11 ม.ค. 2564 00:03โดยน.ส.ศิริพร แสงสว่าง

      สพป.เลย เขต 1 พร้อมเสมอถ้าเจอโควิด-19 เช้าวันนี้ [11 ม.ค. 64] ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บุคลากรกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มพัฒนาครูฯ เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน ( Work From Home) หากพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่  โดยมีนายมณฑล พร้อมสันเทียะ รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการทำงานผ่านระบบ ICT ทั้งการลงเวลาปฏิบัติราชการ/ การรับ-ส่ง หนังสือราชการ /และการประชุมผ่านระบบ Google Meet ในโอกาสเดียวกันนี้ นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย

   
        

        

       
 
       

      

     

     

     
 

การประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ (PLC) ประจำเดือน ธันวาคม 2563

โพสต์22 ธ.ค. 2563 18:52โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

   วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ท่านรองสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ PLC (Professional Learning Community) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการปฏิบัติงานเรื่องต่าง ๆ ภายในกลุ่มฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงาน ช่วยกันปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป ณ ห้องประชุมเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

            
  
        
  

  ภาพ/ข่าว โดย นางสาวศิริพร แสงสว่าง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

การประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563

โพสต์18 ธ.ค. 2563 00:54โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2563 20:09 ]

    วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต นายรัฐอิรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต เป็นประธานการประชุมเป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัด สพป.เลย เขต โดยได้พบปะและมอบนโยบาย ในการจัดการเรียนการสอน   ให้มีคุณภาพ ในด้านผลสัมฤทธิ์ต่างๆให้สูงขึ้น  รวมทั้งการบริหารจัดการคุณภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียนในสังกัด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เช่นการดำเนินการในด้านโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม เป็นต้น ทั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างที่ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาได้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเขตพื้นที่ของกลุ่มคุณภาพ พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มได้นำเสนองานที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขตามลำดับต่อไป และท้ายการประชุมเป็นการคัดเลือก ประธานของประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา  คือนายพันธ์ุเทพ  ใจคำ ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง เป็นประธาน ,นาย  เดช ปาจรียานนท์ ประธานกลุุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาหลักเมืองเป็นรองประธาน    <<รูปภาพเพิ่มเติม>> 

 
   
         
     

    


ข่าวโดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์/ ภาพโดย นางสาวศิริพร แสงสว่าง นักจัดการงานทั่วไป  สพป.เลย  เขต  11-10 of 56