เชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559

โพสต์14 มิ.ย. 2559 02:51โดยนางกรวรรณ เลี้ยงรักษา
การประชุมฯประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙ กำหนดให้จัดประชุม ในวันที่  ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
ĉ
นางกรวรรณ เลี้ยงรักษา,
14 มิ.ย. 2559 02:51
Comments