การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์

โพสต์13 ก.ค. 2563 00:17โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 00:38 ]

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) และสามารถรับชมทาง YouTube โดยการประชุมครั้งนี้ ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต ๑ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ในสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) >>ภาพเพิ่มเติม<<

ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

Comments