การประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564

โพสต์17 ม.ค. 2564 00:28โดยน.ส.ศิริพร แสงสว่าง

          วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต นายรัฐอิรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต เป็นประธานการประชุมเป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัด สพป.เลย เขต 1  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างที่ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาได้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเขตพื้นที่ของกลุ่มคุณภาพ พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มได้นำเสนองานที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขตามลำดับต่อไป 

            
           
            
    
           
     
      
(นางสาวศิริพร  แสงสว่าง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ : รายงาน)
Comments