การประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3/2564

โพสต์17 ก.พ. 2564 00:58โดยน.ส.ศิริพร แสงสว่าง   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2564 01:03 ]
            วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต นายรัฐอิรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัด สพป.เลย เขต 1  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างที่ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาได้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเขตพื้นที่ของกลุ่มคุณภาพ พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มได้นำเสนองานที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขตามลำดับต่อไป
Comments