การประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4/2564

โพสต์30 มี.ค. 2564 02:06โดยน.ส.ศิริพร แสงสว่าง

     วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต นายรัฐอิรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัด สพป.เลย เขต 1  โดยมีการมอบนโยบายต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชกการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างที่ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาได้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเขตพื้นที่ของกลุ่มคุณภาพ พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มได้นำเสนองานที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขตามลำดับต่อไป

      
       
                 
Comments