การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสต์11 มี.ค. 2564 00:16โดยน.ส.ศิริพร แสงสว่าง   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2564 00:22 ]
          วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.เลย เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


        
   
        
  
Comments