การสวมเสื้อสีเหลือง ตราสัญญาลักษณ์ครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ของในหลวง

โพสต์6 มิ.ย. 2559 01:29โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2559 22:38 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และกรอบลายทองปนนากนี้สถิตอยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ประกอบพระอุณาโลมสีทอง แวดล้อมด้วยพระแสงขรรค์ชัยศรี และพระแส้จามรีอยู่เบื้องซ้ายแห่งพระมหาพิชัยมงกุฎ มีธารพระกรและพัชนีฝักมะขาม อยู่เบื้องขวา มีฉลองพระบาททอดอยู่ที่ปลายพระแสงและธารพระกรนั้นเบื้องล่าง รวมเรียกว่าเครื่องเบญจสิริราชกกุธภัณฑ์ เป็นนิมิตหมายแห่งการฉลองสิริราชสมบัติ ล่างลงมาเป็นแพรแถบสีหงชาด (ชมพู) ขลิบทอง เขียนอักษรสีทอง ความว่า ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ปลายด้านขวาของแพรแถบระบุ พ.ศ. 2489 อันเป็นปีที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ปลายด้านซ้ายของแพรแถบระบุ พ.ศ. 2559 แสดงกาลเวลาที่ล่วงมา 70 ปีตราบจนปัจจุบัน

12961609_1190170307674739_7952322072664487377_n12977189_1190170297674740_4398090562908927483_o

Ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
6 มิ.ย. 2559 01:29
ą
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
6 มิ.ย. 2559 01:29
Comments