เกษียณ@loei-2561

โพสต์20 ก.ย. 2561 00:25โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2561 01:39 โดย Thongchai Komolsai ]
เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดิน ประจำปี 2561
119 ท่าน
การดำเนินงาน
ไฟล์เอกสารผู้เกษียณ
 1. สูจิบัตรงานเกษียณ "เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศัทราข้าแผ่นดิน ประจำปี 2561"
  1. เล่มที่ 1 ลำดับที่ 1-21
  2. เล่มที่ 2 ลำดับที่ 22-56
  3. เล่มที่ 3 ลำดับที่ 57-91
  4. เล่มที่ 4 ลำดับที่ 92-119
 2. รวมภาพผู้เกษียณอายุราชการ สพป.ลย.1 เกษียณอายุราชการ 2560 (29 กันยายน 2561)
 3. ภาพผู้เกษียณอายุราชการ "รับมอบเกียรติบัตร"
 4. ภาพผู้เกษียณอายุราชการ "รับมอบของขวัญ"

วิดีโอ YouTube


รวมภาพบุคลากรเกษียณ ปี 2561  สพป.เลย เขต 1

สูจิบัตรมุทิตาจิต

รวมภาพบุคลากร เกษียณอายุราชการ ปี 2561

งานมุฑิตาจิต สพป เลย เขต 1 29 ก ย 2561 ภาคกลางวัน รวมภาพกิจกรรม เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดิน ประจำปี 2561    
    
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
27 ก.ย. 2561 05:59
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
27 ก.ย. 2561 05:59
ĉ
Thongchai Komolsai,
28 ก.ย. 2561 22:51
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
28 ก.ย. 2561 00:15
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
28 ก.ย. 2561 00:15
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
28 ก.ย. 2561 00:16
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
28 ก.ย. 2561 00:16
ą
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
27 ก.ย. 2561 06:03
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
27 ก.ย. 2561 06:04
Comments