ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์3 ต.ค. 2562 21:21โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 21:32 ]
ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม โดยมี นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รอง ผอ.สพป.ลย.1ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้และมี ดร.รอง ปัญสังกา ผอ. สพป.ลย.1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ 
   
           
       

ć
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
3 ต.ค. 2562 21:21
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
3 ต.ค. 2562 21:21
ć
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
3 ต.ค. 2562 21:21
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
3 ต.ค. 2562 21:21
ĉ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
3 ต.ค. 2562 21:21
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
3 ต.ค. 2562 21:21
Comments