การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560)

โพสต์22 ส.ค. 2561 21:58โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2561 21:10 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

รายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


QR code คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES

QR code ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES

สรุปความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับมาตรฐานสำนักงาน 
        (1) สพป.ลย.1 ได้รับหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/277 ลงวันที่  14  ธันวาคม 2559  เรื่องการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา พร้อส่งแบบแสดงข้อคิดห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557
        (2)  วันที่  26  ธันวาคม 2559  ส่งแบบแสดงความคิดเห็น ของ สพป.ลย.1 ไป สพฐ.
        (3)   ประชุมจัดทำคู่มือมาตรฐาน สพท. และหลักเกณฑ์การประเมินฯ วันที่ 18-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมฮิพ  กรุงเทพฯ  
        (4)   ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.ลย.1กลับจากการประชุม ผอ.เขต ทั่วไประเทศ ให้ดำเนินการเชิญประชุมบุคลากรทุกคน ในสังกัด เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  2560 โดยสรุปรายงานการประชุม ครั้งนั้น เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว ของกระทรวงศึกษา หนึ่งในนั้น มีร่าง มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ ปี 2560 ด้วย
        (5)  สตผ. แจ้งความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ โดยการส่งร่าง และ PPt ของมาตรฐานสำนักงาน 

ประชุมจัดทำคู่มือมาตรฐาน สพท. และหลักเกณฑ์การประเมินฯ

วันที่ 18-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมฮิพ  กรุงเทพฯ 

ภาพ/ข่าว  โดย  นางกรวรรณ  เลี้ยงรักษา  นักจัดการงานทั่วไป  สพป.เลย เขต 1
Comments