วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา” พร้อมด้วย ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย และ คณะรอง ผอ.สพป.เลย.1 เข้าร่วมในพิธีเปิด

โพสต์22 พ.ค. 2560 01:05โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2560 01:16 ]

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พร้อมด้วย  ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย และ คณะรอง ผอ.สพป.เลย.1 เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.1  ซึ่ง ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้เชิญครู อาจารย์ที่ทำหน้าที่งานปกครองและบุคลากรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 2.เพื่อสร้างความเข้าใจและหาแนวทางในการปฏิบัติงาน 3.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.

ภาพข่าวเพิ่มเติมที่---------->>> https://goo.gl/photos/vtLtovhPi93aXWc3A

ภาพ/ข่าว โดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.เขต 1

Comments