กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 มี.ค. 2562 19:48 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2562
14 มี.ค. 2562 18:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2562
13 มี.ค. 2562 00:00 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2562
12 มี.ค. 2562 23:59 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2562
12 มี.ค. 2562 19:44 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2562
12 มี.ค. 2562 19:36 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2562
21 ธ.ค. 2561 01:14 นางสาวเพียรสน ลุนะหา แก้ไข วาระการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกสถานที่ (กพฐ.สัญจร) จังหวัดเลย ครั้งที่ 2
21 ธ.ค. 2561 01:13 นางสาวเพียรสน ลุนะหา สร้าง 2561-12-22
11 ธ.ค. 2561 23:33 นางสาวเพียรสน ลุนะหา แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 23:10 นางสาวเพียรสน ลุนะหา แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 23:09 นางสาวเพียรสน ลุนะหา แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 23:07 นางสาวเพียรสน ลุนะหา แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 23:04 นางสาวเพียรสน ลุนะหา แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 22:58 นางสาวเพียรสน ลุนะหา แนบ วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 (กลุ่มอำนวยการ).doc กับ วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 22:58 นางสาวเพียรสน ลุนะหา นำออกไฟล์แนบ ระาเบียบวาระกลุ่มอำนวยการ 13 ธค 61.doc จาก วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 21:03 นางขนิษฐา คับเพียง แนบ ระาเบียบวาระกลุ่มอำนวยการ 13 ธค 61.doc กับ วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 21:03 นางขนิษฐา คับเพียง นำออกไฟล์แนบ ระาเบียบวาระกลุ่มอำนวยการ 13 ธค 61.doc จาก วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 20:59 นางขนิษฐา คับเพียง แนบ ระาเบียบวาระกลุ่มอำนวยการ 13 ธค 61.doc กับ วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 20:59 นางขนิษฐา คับเพียง นำออกไฟล์แนบ วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 (กลุ่มอำนวยการ).doc จาก วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 20:54 นางขนิษฐา คับเพียง แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
10 ธ.ค. 2561 23:22 นางสาวเพียรสน ลุนะหา แนบ วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 (กลุ่มอำนวยการ).doc กับ วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
10 ธ.ค. 2561 23:22 นางสาวเพียรสน ลุนะหา แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
10 ธ.ค. 2561 18:47 นางสาวเพียรสน ลุนะหา แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
10 ธ.ค. 2561 18:45 นางสาวเพียรสน ลุนะหา แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
10 ธ.ค. 2561 18:45 นางสาวเพียรสน ลุนะหา แนบ 36534.jpg กับ วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

เก่ากว่า | ใหม่กว่า