กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 ส.ค. 2562 21:21 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562
19 ส.ค. 2562 21:21 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 19 รายงานการประชุม 18 ก.ค. 62.doc กับ 2019-07
19 ส.ค. 2562 21:19 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง 2019-07
19 ส.ค. 2562 21:18 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562
19 ส.ค. 2562 21:16 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข ระเบียบวาระการประชุม ผุ้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2562
19 ส.ค. 2562 21:16 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 2.0 ระเบียบวาระประชุม 23 ส.ค. 62 ครั้งที่ 6.doc กับ 2019-08
19 ส.ค. 2562 21:13 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง 2019-08
28 ก.ค. 2562 02:56 โรงเรียนเพียงหลวง 18 อำเภอเชียงคาน แก้ไข Home
22 ก.ค. 2562 19:50 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562
22 ก.ค. 2562 19:49 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 1.8 ระเบียบวาระประชุม 18 ก.ค. 62 ครั้งที่ 5.doc กับ 2019-07
22 ก.ค. 2562 19:47 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง 2019-07
18 ก.ค. 2562 19:11 Thongchai Komolsai แสดงความคิดเห็นเมื่อ รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
12 ก.ค. 2562 00:59 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
12 ก.ค. 2562 00:59 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นางประณยา บุญลือ.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
12 ก.ค. 2562 00:28 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 00:26 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน (pdf.io).jpg กับ ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 00:16 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข ขั้นตอนการให้บริการ
11 ก.ค. 2562 18:56 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2562
11 ก.ค. 2562 18:55 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 119782.jpg กับ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2562
11 ก.ค. 2562 18:52 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2562
11 ก.ค. 2562 01:42 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นางนิธิมา กองลาแซ.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
11 ก.ค. 2562 01:41 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางนิธิมา กองลาแซ.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
11 ก.ค. 2562 01:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นางนิธิมา กองลาแซ.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
11 ก.ค. 2562 01:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางนิธิมา กองลาแซ.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 20:57 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy

เก่ากว่า | ใหม่กว่า