กิจกรรมล่าสุดของไซต์

นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่่อสาธารณะ.pdf กับ แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
17 มิ.ย. 2561 22:05 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 22:02 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_6921.JPG กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 22:02 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_6895.JPG กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 22:01 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_6806.JPG กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 22:01 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_6899.JPG กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 22:00 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_6877.JPG กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 22:00 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_6751.JPG กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 21:59 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_6772.JPG กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 21:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ ใบงาน.PDF กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 21:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามฯ ประจำปี 2561.ppt กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 21:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ เอกสารประกอบการประชุม.pdf กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 21:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ DSC_6845.JPG จาก การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 21:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ DSC_6844.JPG จาก การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 21:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ เอกสารประกอบการประชุม.pdf จาก การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 21:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ DSC_6843.JPG จาก การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 21:55 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ DSC_6833.JPG จาก การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 21:54 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ นำออกไฟล์แนบ DSC_6830.JPG จาก การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 21:54 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ นำออกไฟล์แนบ DSC_6893.JPG จาก การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 21:54 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ นำออกไฟล์แนบ DSC_6838.JPG จาก การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 21:54 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ นำออกไฟล์แนบ DSC_6922.JPG จาก การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
17 มิ.ย. 2561 21:54 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ นำออกไฟล์แนบ DSC_6892.JPG จาก การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561

เก่ากว่า | ใหม่กว่า