กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 มี.ค. 2563 19:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 1.4 รายงานการประชุม 24 ก.พ. 63.doc กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
2 มี.ค. 2563 19:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 1.3 ระเบียบวาระประชุม 24 ก.พ. 63 ครั้งที่ 2.doc กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
2 มี.ค. 2563 19:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
2 มี.ค. 2563 19:31 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 1.2 รายงานการประชุม 23 ม.ค. 63.doc กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2563
2 มี.ค. 2563 19:31 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 1.1 ระเบียบวาระประชุม 23 ม.ค. 63 ครั้งที่ 1.doc กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2563
2 มี.ค. 2563 19:31 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2563
11 ก.พ. 2563 00:02 นางณัชชา ทีนา แก้ไข บุคลากร : Personel
11 ก.พ. 2563 00:01 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_1536.jpg กับ บุคลากร : Personel
4 ก.พ. 2563 22:50 นางณัชชา ทีนา แก้ไข บุคลากร : Personel
4 ก.พ. 2563 22:22 นางณัชชา ทีนา แนบ 62091.jpg กับ บุคลากร : Personel
4 ก.พ. 2563 22:16 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_1540.JPG กับ บุคลากร : Personel
4 ก.พ. 2563 22:14 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_1539.JPG กับ บุคลากร : Personel
4 ก.พ. 2563 22:12 นางณัชชา ทีนา แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
4 ก.พ. 2563 22:11 นางณัชชา ทีนา แนบ ทำเนียบ 240X120 (2) jackjack.jpg กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
2 ก.พ. 2563 23:01 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สังกัด สพป.เลย เขต 1
2 ก.พ. 2563 23:01 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สังกัด สพป.เลย เขต 1
2 ก.พ. 2563 23:01 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สังกัด สพป.เลย เขต 1
2 ก.พ. 2563 23:00 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ มท 5309-4-ลย-3342-63.pdf กับ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สังกัด สพป.เลย เขต 1
2 ก.พ. 2563 23:00 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สังกัด สพป.เลย เขต 1
22 ม.ค. 2563 23:17 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
22 ม.ค. 2563 23:16 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 47116.jpg กับ บุคลากร : Personel
22 ม.ค. 2563 23:15 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข Home
22 ม.ค. 2563 23:14 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_6365.jpg กับ Home
22 ม.ค. 2563 23:07 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2562
22 ม.ค. 2563 23:04 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 2.7 รายงานการประชุม 24 ธ.ค. 62.doc กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2562

เก่ากว่า | ใหม่กว่า