กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 มี.ค. 2560 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_1826.JPG กับ ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1
22 มี.ค. 2560 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_1731.JPG กับ ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1
22 มี.ค. 2560 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_1593.JPG กับ ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1
22 มี.ค. 2560 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_1547.JPG กับ ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1
22 มี.ค. 2560 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1
17 มี.ค. 2560 23:16 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง ประกาศผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2 มี.ค. 2560 19:48 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_8604.JPG กับ การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษาด้านการรับนักเรียนและการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก "โรงเรียน 3 ระบบ"
2 มี.ค. 2560 19:48 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_8595.JPG กับ การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษาด้านการรับนักเรียนและการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก "โรงเรียน 3 ระบบ"
2 มี.ค. 2560 19:48 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_8588.JPG กับ การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษาด้านการรับนักเรียนและการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก "โรงเรียน 3 ระบบ"
2 มี.ค. 2560 19:48 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_8579.JPG กับ การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษาด้านการรับนักเรียนและการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก "โรงเรียน 3 ระบบ"
2 มี.ค. 2560 19:48 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_8574.JPG กับ การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษาด้านการรับนักเรียนและการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก "โรงเรียน 3 ระบบ"
2 มี.ค. 2560 19:48 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษาด้านการรับนักเรียนและการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก "โรงเรียน 3 ระบบ"
1 มี.ค. 2560 20:49 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่บุคลากรทุกวันพฤหัสบดี
1 มี.ค. 2560 20:23 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_8571.JPG กับ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่บุคลากรทุกวันพฤหัสบดี
1 มี.ค. 2560 20:23 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_8477.JPG กับ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่บุคลากรทุกวันพฤหัสบดี
1 มี.ค. 2560 20:23 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_8473.JPG กับ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่บุคลากรทุกวันพฤหัสบดี
1 มี.ค. 2560 20:23 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่บุคลากรทุกวันพฤหัสบดี
8 ก.พ. 2560 23:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข โครงการส่งเสริมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2560
8 ก.พ. 2560 23:34 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_7249.JPG กับ Untitled Post
8 ก.พ. 2560 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_7219.JPG กับ Untitled Post
8 ก.พ. 2560 23:30 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_7227.JPG กับ Untitled Post
8 ก.พ. 2560 00:20 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 อัปเดต ประชาสัม 14.2560.jpg
8 ก.พ. 2560 00:18 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ ประชาสัม 14.2560.jpg กับ Untitled Post
3 ก.พ. 2560 22:28 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ ประชาสัม 13.2560.jpg กับ Untitled Post
30 ม.ค. 2560 21:10 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ ประชาสัมข่าว 11.2560.jpg กับ ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์

เก่ากว่า | ใหม่กว่า