กิจกรรมล่าสุดของไซต์

กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข สอบครูผู้ช่วยปี 2560 (สอบสัมภาษณ์ 24 เมษายน 2560)
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_4787.JPG กับ หน้าแรก
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 อัปเดต DSC_4901.JPG
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_4826.JPG กับ หน้าแรก
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_4901.JPG กับ หน้าแรก
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_4833.JPG กับ หน้าแรก
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_4762.JPG กับ หน้าแรก
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_4971.JPG กับ หน้าแรก
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_4853.JPG กับ หน้าแรก
2 เม.ย. 2560 01:13 มณฑล พร้อมสันเทียะ ย้ายหน้า บุคลากร : Personel
22 มี.ค. 2560 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_1826.JPG กับ ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1
22 มี.ค. 2560 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_1731.JPG กับ ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1
22 มี.ค. 2560 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_1593.JPG กับ ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1
22 มี.ค. 2560 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_1547.JPG กับ ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1
22 มี.ค. 2560 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1
17 มี.ค. 2560 23:16 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง ประกาศผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2 มี.ค. 2560 19:48 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_8604.JPG กับ การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษาด้านการรับนักเรียนและการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก "โรงเรียน 3 ระบบ"
2 มี.ค. 2560 19:48 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_8595.JPG กับ การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษาด้านการรับนักเรียนและการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก "โรงเรียน 3 ระบบ"
2 มี.ค. 2560 19:48 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_8588.JPG กับ การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษาด้านการรับนักเรียนและการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก "โรงเรียน 3 ระบบ"
2 มี.ค. 2560 19:48 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_8579.JPG กับ การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษาด้านการรับนักเรียนและการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก "โรงเรียน 3 ระบบ"
2 มี.ค. 2560 19:48 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_8574.JPG กับ การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษาด้านการรับนักเรียนและการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก "โรงเรียน 3 ระบบ"
2 มี.ค. 2560 19:48 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษาด้านการรับนักเรียนและการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก "โรงเรียน 3 ระบบ"
1 มี.ค. 2560 20:49 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่บุคลากรทุกวันพฤหัสบดี
1 มี.ค. 2560 20:23 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_8571.JPG กับ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่บุคลากรทุกวันพฤหัสบดี
1 มี.ค. 2560 20:23 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_8477.JPG กับ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่บุคลากรทุกวันพฤหัสบดี

เก่ากว่า | ใหม่กว่า