กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ก.ค. 2563 01:45 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นางนิธิมา กองลาแซ.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:45 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางนืธิมา กองลาแซ.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:44 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นางนืธิมา กองลาแซ.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:44 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางนิธิมา กองลาแซ.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:19 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ นางสาวศิริพร แสงสว่าง.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:18 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 00:38 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์
13 ก.ค. 2563 00:28 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562
13 ก.ค. 2563 00:27 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
13 ก.ค. 2563 00:21 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
13 ก.ค. 2563 00:17 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข Untitled
13 ก.ค. 2563 00:17 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์
13 ก.ค. 2563 00:07 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์
13 ก.ค. 2563 00:00 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ แนบท้ายคำสั่ง 520 ลว 25 ธ.ค.62 (กลุ่มงานยานพาหนะ).pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
12 ก.ค. 2563 22:06 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ แนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ของ สพฐ.pdf กับ Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
12 ก.ค. 2563 22:05 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ 34204000170761590742079_1.pdf จาก Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
12 ก.ค. 2563 22:05 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 34204000170761590742079_1.pdf กับ Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
12 ก.ค. 2563 21:51 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข ข้อมูลวันเกิดบุคลากร สพป.ลย.1
12 ก.ค. 2563 21:51 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข ข้อมูลวันเกิดบุคลากร สพป.ลย1
12 ก.ค. 2563 21:46 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ แนวทางควบคุมภายใน-5.pdf จาก Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
12 ก.ค. 2563 21:46 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ แนวทางควบคุมภายใน-4.pdf จาก Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
12 ก.ค. 2563 21:46 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ แนวทางควบคุมภายใน-3.pdf จาก Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
12 ก.ค. 2563 21:46 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ แนวทางควบคุมภายใน-2.pdf จาก Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
12 ก.ค. 2563 21:46 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ แนวทางควบคุมภายใน-1.pdf จาก Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
12 ก.ค. 2563 21:46 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ แนวทางควบคุมภายใน-5.pdf จาก Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม