กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 ม.ค. 2560 21:10 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_6123.JPG กับ ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์
30 ม.ค. 2560 21:10 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_6085.JPG กับ ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์
30 ม.ค. 2560 21:10 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์
29 ม.ค. 2560 15:56 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2559-10 รายงานการประชุมผู้บริหาร ธันวาคม 2559.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
18 ม.ค. 2560 00:13 นางณัชชา ทีนา แนบ ประชาสัมข่าว 3-001.jpg กับ มอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1 วันที่ 18 มกราคม 2560
18 ม.ค. 2560 00:13 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5281.JPG กับ มอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1 วันที่ 18 มกราคม 2560
18 ม.ค. 2560 00:13 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5228.JPG กับ มอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1 วันที่ 18 มกราคม 2560
18 ม.ค. 2560 00:13 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5223.JPG กับ มอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1 วันที่ 18 มกราคม 2560
18 ม.ค. 2560 00:13 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5216.JPG กับ มอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1 วันที่ 18 มกราคม 2560
18 ม.ค. 2560 00:13 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5200.JPG กับ มอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1 วันที่ 18 มกราคม 2560
18 ม.ค. 2560 00:13 นางณัชชา ทีนา สร้าง มอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1 วันที่ 18 มกราคม 2560
15 ม.ค. 2560 23:27 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_9328.JPG กับ งานวันครู ครั้งที่ 61/2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 สพป.ลย.1 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
15 ม.ค. 2560 23:27 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_9289.JPG กับ งานวันครู ครั้งที่ 61/2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 สพป.ลย.1 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
15 ม.ค. 2560 23:27 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_9180.JPG กับ งานวันครู ครั้งที่ 61/2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 สพป.ลย.1 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
15 ม.ค. 2560 23:27 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_9166.JPG กับ งานวันครู ครั้งที่ 61/2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 สพป.ลย.1 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
15 ม.ค. 2560 23:27 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_0321.JPG กับ งานวันครู ครั้งที่ 61/2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 สพป.ลย.1 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
15 ม.ค. 2560 23:27 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_0279.JPG กับ งานวันครู ครั้งที่ 61/2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 สพป.ลย.1 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
15 ม.ค. 2560 23:27 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_0209.JPG กับ งานวันครู ครั้งที่ 61/2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 สพป.ลย.1 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
15 ม.ค. 2560 23:27 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_0171.JPG กับ งานวันครู ครั้งที่ 61/2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 สพป.ลย.1 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
15 ม.ค. 2560 23:27 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง งานวันครู ครั้งที่ 61/2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 สพป.ลย.1 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
27 พ.ย. 2559 22:10 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 1-Director.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
27 พ.ย. 2559 22:08 มณฑล พร้อมสันเทียะ ย้ายหน้า ขอบข่ายภารกิจ : Structure
27 พ.ย. 2559 22:06 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2016-11-28_13-05-11.jpg กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
27 พ.ย. 2559 22:05 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2016-11-28_13-03-18.jpg กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
27 พ.ย. 2559 21:59 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ IMG_0961.JPG จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure