กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 ต.ค. 2561 01:39 Thongchai Komolsai แก้ไข เกษียณ@loei-2561
1 ต.ค. 2561 21:10 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560)
1 ต.ค. 2561 21:07 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560)
1 ต.ค. 2561 21:07 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต qr-code.png
1 ต.ค. 2561 20:48 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560)
1 ต.ค. 2561 20:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ qr-code.png กับ การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560)
1 ต.ค. 2561 20:42 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560)
1 ต.ค. 2561 20:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560)
1 ต.ค. 2561 20:40 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560)
1 ต.ค. 2561 20:39 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560)
29 ก.ย. 2561 03:25 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ แก้ไข เกษียณ@loei-2561
29 ก.ย. 2561 03:13 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ แก้ไข เกษียณ@loei-2561
28 ก.ย. 2561 23:17 Thongchai Komolsai แก้ไข เกษียณ@loei-2561
28 ก.ย. 2561 23:15 Thongchai Komolsai แนบ รายชื่อผู้เกษียณ 2561.doc.png กับ เกษียณ@loei-2561
28 ก.ย. 2561 23:03 Thongchai Komolsai แนบ รายชิ้แเกษียณ 61.png กับ เกษียณ@loei-2561
28 ก.ย. 2561 22:56 Thongchai Komolsai แนบ รายชื่อผู้เกษียณ ปี 2561.png กับ เกษียณ@loei-2561
28 ก.ย. 2561 22:51 Thongchai Komolsai แนบ รายชื่อผู้เกษียณ ปี 2561.doc กับ เกษียณ@loei-2561
28 ก.ย. 2561 22:41 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1 แก้ไข เกษียณ@loei-2561
28 ก.ย. 2561 21:37 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข เกษียณ@loei-2561
28 ก.ย. 2561 21:36 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2018-09-29_11-32-46.png กับ เกษียณ@loei-2561
28 ก.ย. 2561 08:13 Thongchai Komolsai แก้ไข เกษียณ@loei-2561
28 ก.ย. 2561 00:59 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข เกษียณ@loei-2561
28 ก.ย. 2561 00:58 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ คำสั่ง 514-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต.pdf กับ เกษียณ@loei-2561
28 ก.ย. 2561 00:45 Thongchai Komolsai แก้ไข เกษียณ@loei-2561
28 ก.ย. 2561 00:24 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข เกษียณ@loei-2561