กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 ต.ค. 2562 21:22 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 85200.jpg กับ ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ต.ค. 2562 21:22 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ 85199.jpg กับ ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ต.ค. 2562 21:22 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 ต.ค. 2562 01:58 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เกษียณ@loei-2562
1 ต.ค. 2562 01:55 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ เทิดศรัทธา ข้าแผ่นดิน 2562.pdf กับ เกษียณ@loei-2562
30 ก.ย. 2562 06:17 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เกษียณ@loei-2562
30 ก.ย. 2562 00:25 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เกษียณ@loei-2562
30 ก.ย. 2562 00:24 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ news-icon-18-e1521514015674.png กับ เกษียณ@loei-2562
30 ก.ย. 2562 00:23 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เกษียณ@loei-2562
28 ก.ย. 2562 00:16 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เกษียณ@loei-2562
27 ก.ย. 2562 08:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เกษียณ@loei-2562
27 ก.ย. 2562 08:45 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เกษียณ@loei-2562
26 ก.ย. 2562 19:14 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เกษียณ@loei-2562
26 ก.ย. 2562 19:14 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เกษียณ@loei-2562
26 ก.ย. 2562 19:13 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เกษียณ@loei-2562
26 ก.ย. 2562 19:12 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เกษียณ@loei-2562
26 ก.ย. 2562 19:11 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ รายชื่อผู้เกษียณ ปี 2562.xlsx กับ เกษียณ@loei-2562
26 ก.ย. 2562 19:11 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เกษียณ@loei-2562
26 ก.ย. 2562 18:25 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เกษียณ@loei-2562
26 ก.ย. 2562 18:24 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ sss.png กับ เกษียณ@loei-2562
26 ก.ย. 2562 18:22 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ QR-CODE เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดิน ปี 2562 _page-0001.jpg กับ เกษียณ@loei-2562
26 ก.ย. 2562 18:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ QR-CODE เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดิน ปี 2562 .pdf กับ เกษียณ@loei-2562
26 ก.ย. 2562 09:34 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เกษียณ@loei-2562
26 ก.ย. 2562 09:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เกษียณ@loei-2562
26 ก.ย. 2562 08:06 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เกษียณ@loei-2562