กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 พ.ค. 2560 00:59 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5716.JPG กับ การประชุมผู้บริหารศึกษา/สถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.
15 พ.ค. 2560 00:59 นางณัชชา ทีนา สร้าง การประชุมผู้บริหารศึกษา/สถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.
15 พ.ค. 2560 00:50 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5812.JPG กับ การอบรมปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2560
15 พ.ค. 2560 00:50 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5797.JPG กับ การอบรมปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2560
15 พ.ค. 2560 00:50 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5795.JPG กับ การอบรมปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2560
15 พ.ค. 2560 00:50 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5794.JPG กับ การอบรมปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2560
15 พ.ค. 2560 00:50 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5791.JPG กับ การอบรมปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2560
15 พ.ค. 2560 00:50 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5790.JPG กับ การอบรมปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2560
15 พ.ค. 2560 00:50 นางณัชชา ทีนา สร้าง การอบรมปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2560
15 พ.ค. 2560 00:42 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5972.JPG กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน เรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา” ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.1
15 พ.ค. 2560 00:42 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5957.JPG กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน เรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา” ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.1
15 พ.ค. 2560 00:42 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5950.JPG กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน เรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา” ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.1
15 พ.ค. 2560 00:42 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5941.JPG กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน เรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา” ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.1
15 พ.ค. 2560 00:42 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5924 - Copy.JPG กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน เรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา” ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.1
15 พ.ค. 2560 00:42 นางณัชชา ทีนา แนบ 175067.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน เรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา” ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.1
15 พ.ค. 2560 00:42 นางณัชชา ทีนา สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน เรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา” ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.1
8 พ.ค. 2560 02:18 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข การอบรมเตรียมการก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1
8 พ.ค. 2560 02:13 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข การอบรมเตรียมการก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1
8 พ.ค. 2560 02:10 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_5612.JPG กับ การอบรมเตรียมการก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1
8 พ.ค. 2560 02:10 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_5609.JPG กับ การอบรมเตรียมการก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1
8 พ.ค. 2560 02:10 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_5608.JPG กับ การอบรมเตรียมการก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1
8 พ.ค. 2560 02:10 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_5603.JPG กับ การอบรมเตรียมการก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1
8 พ.ค. 2560 02:10 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_5601.JPG กับ การอบรมเตรียมการก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1
8 พ.ค. 2560 02:10 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_5594.JPG กับ การอบรมเตรียมการก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1
8 พ.ค. 2560 02:10 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_5585.JPG กับ การอบรมเตรียมการก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1