กิจกรรมล่าสุดของไซต์

1 มี.ค. 2560 20:23 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_8473.JPG กับ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่บุคลากรทุกวันพฤหัสบดี
1 มี.ค. 2560 20:23 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่บุคลากรทุกวันพฤหัสบดี
8 ก.พ. 2560 23:56 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แก้ไข โครงการส่งเสริมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2560
8 ก.พ. 2560 23:34 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_7249.JPG กับ Untitled Post
8 ก.พ. 2560 23:33 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_7219.JPG กับ Untitled Post
8 ก.พ. 2560 23:30 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_7227.JPG กับ Untitled Post
8 ก.พ. 2560 00:20 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 อัปเดต ประชาสัม 14.2560.jpg
8 ก.พ. 2560 00:18 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ ประชาสัม 14.2560.jpg กับ Untitled Post
3 ก.พ. 2560 22:28 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ ประชาสัม 13.2560.jpg กับ Untitled Post
30 ม.ค. 2560 21:10 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ ประชาสัมข่าว 11.2560.jpg กับ ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์
30 ม.ค. 2560 21:10 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_6123.JPG กับ ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์
30 ม.ค. 2560 21:10 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_6085.JPG กับ ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์
30 ม.ค. 2560 21:10 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 สร้าง ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์
29 ม.ค. 2560 15:56 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2559-10 รายงานการประชุมผู้บริหาร ธันวาคม 2559.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
18 ม.ค. 2560 00:13 นางณัชชา ทีนา แนบ ประชาสัมข่าว 3-001.jpg กับ มอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1 วันที่ 18 มกราคม 2560
18 ม.ค. 2560 00:13 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5281.JPG กับ มอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1 วันที่ 18 มกราคม 2560
18 ม.ค. 2560 00:13 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5228.JPG กับ มอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1 วันที่ 18 มกราคม 2560
18 ม.ค. 2560 00:13 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5223.JPG กับ มอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1 วันที่ 18 มกราคม 2560
18 ม.ค. 2560 00:13 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5216.JPG กับ มอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1 วันที่ 18 มกราคม 2560
18 ม.ค. 2560 00:13 นางณัชชา ทีนา แนบ DSC_5200.JPG กับ มอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1 วันที่ 18 มกราคม 2560
18 ม.ค. 2560 00:13 นางณัชชา ทีนา สร้าง มอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1 วันที่ 18 มกราคม 2560
15 ม.ค. 2560 23:27 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_9328.JPG กับ งานวันครู ครั้งที่ 61/2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 สพป.ลย.1 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
15 ม.ค. 2560 23:27 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_9289.JPG กับ งานวันครู ครั้งที่ 61/2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 สพป.ลย.1 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
15 ม.ค. 2560 23:27 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_9180.JPG กับ งานวันครู ครั้งที่ 61/2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 สพป.ลย.1 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
15 ม.ค. 2560 23:27 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 แนบ DSC_9166.JPG กับ งานวันครู ครั้งที่ 61/2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 สพป.ลย.1 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม