การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2563

วันที่โพสต์: Oct 05, 2020 4:6:48 AM

รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 25 กันยายน 2563