การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2563

วันที่โพสต์: Oct 05, 2020 4:6:48 AM

รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  9/2563

วันที่  25  กันยายน  2563