การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

วันที่โพสต์: Aug 05, 2020 3:0:24 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  7/2563

วันที่   24  กรกฎาคม  2563