การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

วันที่โพสต์: Aug 05, 2020 3:0:24 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563