การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันที่โพสต์: Oct 30, 2019 2:26:8 AM

การประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย

และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 

 ครั้งที่  ๗/๒๕๖๒

วันที่   ๒๔  ตุลาคม   ๒๕๖๒