การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2563

วันที่โพสต์: Nov 02, 2020 6:52:7 AM

รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  10/2563

วันที่   22  ตุลาคม  2563