การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2563

วันที่โพสต์: Nov 02, 2020 6:52:7 AM

รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2563