การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2562

วันที่โพสต์: Jan 23, 2020 7:4:33 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒