การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2563

วันที่โพสต์: Jan 07, 2021 4:7:2 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  12/2563

วันที่   28  ธันวาคม  2563