การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2563

วันที่โพสต์: Jan 07, 2021 4:7:2 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 12/2563

วันที่ 28 ธันวาคม 2563