การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

วันที่โพสต์: Jan 23, 2020 7:1:25 AM

การประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย

และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒