การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันที่โพสต์: Dec 07, 2020 8:26:4 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563