การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันที่โพสต์: Dec 07, 2020 8:26:4 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  11/2563

วันที่   27  พฤศจิกายน  2563