การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

วันที่โพสต์: May 25, 2020 6:51:6 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563