การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

วันที่โพสต์: May 25, 2020 6:51:6 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  5/2563

วันที่   14  พฤษภาคม  2563