การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2563

วันที่โพสต์: Mar 03, 2020 3:31:27 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  1/2563

วันที่   23  มกราคม 2563