การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2563

วันที่โพสต์: Mar 03, 2020 3:31:27 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 23 มกราคม 2563