การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันที่โพสต์: Jul 03, 2020 3:13:5 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  6/2563

วันที่  24  มิถุนายน  2563