การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันที่โพสต์: Jul 03, 2020 3:13:5 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563