การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2563

วันที่โพสต์: Sep 01, 2020 3:9:19 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่  8/2563

วันที่   24  สิงหาคม  2563