การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2563

วันที่โพสต์: Sep 01, 2020 3:9:19 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2563