การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2563

วันที่โพสต์: May 11, 2020 3:45:43 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 24 เมษายน 2563