รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

วันที่โพสต์: Jun 19, 2019 4:18:15 AM

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 12 มีนาคม 2562