รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

วันที่โพสต์: Jun 19, 2019 4:18:15 AM

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 2/2562  วันที่   12 มีนาคม 2562