รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562

วันที่โพสต์: Jun 28, 2019 8:1:1 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 17 มิถุนายน 2562