รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562

วันที่โพสต์: Jun 28, 2019 8:1:1 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

ครั้งที่ 4/2562

วันที่   17   มิถุนายน    2562